top of page
 • Writer's pictureLCSC

"Laisvės pavasaris 2021" su Andrium Mamontovu kasmetiniame lietuvybės festivalyje Portsmute

Atnaujinta: 2021-04-19

“Tradicijos - todėl ir yra tradicijos, kad jas tęsiam. Jos suburia tautiečius, augina bendruomeniškumą, skatina ieškoti naujų būdų, puoselėjant lietuvybę toli nuo Lietuvos.” - teigia JK lietuvių bendruomenės pirmininkė Gintarė Ulevičiūtė.


Andrius Mamontovas Portsmute 2019 m.
 • ANDRIUS MAMONTOVAS

 • Keistuolių teatras

 • Indrė Juodeikienė

 • ALNA

 • Yeva Deli

 • pianistas Gintaras Pamakštys

 • dainuojamosios poezijos atlikėjai Raigardas Brėskys

 • Viktorija Pranaitytė

 • akordeonistė Aurelija Cipriani

 • vaikų muzikinė grupė “Pepi Pop”

 • Valdas Teresas ir kiti atlikėjai bei svečiai.

Muzikos ir lietuvybės festivalis “Laisvės pavasaris” pirmą kartą JK Portsmuto mieste įvyko prieš trejus metus, kai lietuvių bendruomenę Portsmuto mieste aplankė televizijos žurnalo Misija Pasaulio Lietuva filmuotojų komanda, drauge su Andrium Mamontovu. Šis vizitas labai suvienijo lietuvių bendruomenę, paskatino aktyviau veikti, apjungti ne vieną tikslinę grupę, pagal amžių, gyvenamąją vietą ar pan., o savo renginius ir iniciatyvas nukreipti į visus Anglijoje gyvenančius lietuvius. Atskirties ir taip daug, ne tik tarp likusių ar išvykusių Lietuvoje, bet ir tarp pačių, gyvenančių Jungtinėje Karalystėje.

LCSC bendruomenės nariai po A. Mamontovo koncerto, 2019 m.

“Jaučiuosi atsakinga už bendrą lietuvių tautos paveikslą, kurį mato mano vaikai, augantys už Lietuvos ribų. Jei jie matys atskirtį, šaipymąsi, baimę, neapykantą, nepakantumą, tėvų nenorą bendrauti su kitomis lietuvių šeimomis, jei jie nebus įtraukti į lietuvių bendruomenės gyvenimą, tautiškus renginiuos, jei jie nešvęs tradicinių švenčių, nelankys lituanistinių mokyklų, tai kokiu būdu jie užaugę norės palaikyti ryšį su Lietuva, kas ji jiems beliks? Laisvės pavasaris taip ir gimė, su begaliniu noru sukurti kasmetinį renginį, kur tiek JK lietuvių vaikai, tiek suaugę žinotų, jog kartą metuose, trečią kovo mėnesio savaitgalį visi važiuojam prie jūros į Portsmutą, drauge švęsime Lietuvos Nepriklausomybės dieną.” - pasakoja renginio organizatorė Gintarė Ulevičiūtė.

Laisvės pavasaris 2020, South Downs Nacionaliame parke. Nuotr. aut. Tortoise media

Pernai metų renginio formatas buvo išskirtinis. Dėl netikėtai prasidėjusios pandemijos renginys negalėjo įvykti pavasarį, todėl buvo nukeltas į liepos mėnesį ir įvyko lietuvių šeimų stovykloje “Mažoji Lietuva”. Renginio metu kalbose ir muzikoje lietuvybę puoselėjo istorikai, muzikantai, vyko pasaulio lietuvių vaikų piešinių paroda “Aš laisvas pasaulio lietuvis”. Renginio svečiai iš visos JK vienareikšmiškai pripažino, kad tai buvo geriausias dalykas įvykęs 2020 - aisiais.

LAISVĖS PAVASARIS 2021 - tai gyvos muzikos PARAMOS KONCERTAS, įvyksiantis 2021 m. kovo 20 d. 18:45 Facebook LIVE ir Youtube nuotoliniu būdu. Renginys skirtas LCSC (Lithuanian Community of South Coast), Sussex Community foundation finansuotos iniciatyvos - virtualios JK lituanistinės mokyklos nemokamų mokymo programų vaikams: “Mano šaknys Lietuvoje” ir “Kodas GŽR” veiklos tęstinumui ir plėtojimui paremti. Visos renginio metu surinktos lėšos bus skiriamos edukacinių programų prieinamumui užtikrinti naujiems mokiniams, kurie jau yra ir atsiras laukiančiųjų sąraše metų eigoje.

Be abejonės tai išskirtinė iniciatyva - orientuota į visus lietuvių vaikus. Visų pirma, 12 - os savaičių mokymo programa yra nemokama, antra - vyksta nuotoliniu būdu, kas sudaro sąlygas prisijungti vaikams iš įvairių JK kampelių, kuriuose nėra lituanistinių mokyklų ar bendruomenių. Ne mažiau svarbu, kad programa pritaikyta įvairiems poreikiams, interesemas, amžiaus grupėms, skirtingų kalbos gebėjimų lygiams.

Virtualios mokyklos mokiniai, iliustruoja skaitomos knygos herojus.

“Mano šaknys Lietuvoje” pirmojo programos etapo metu į virtualias nemokamas pamokas sukvietė 218 mokinių, per dvylika savaičių įvyko 302 pamokos. Ypač džiugina vaikų, visiškai nekalbėjusių lietuviškai, sugebėjimas praėjus viso labo vienuolikai savaičių, prabilti sakiniais, o nemokėję skaityti jau raiškiai skaito nesudėtingus tekstus lietuvių kalba. Antrame ture jau prisijungė nauji 181 mokiniai, numatyta 192 pamokos, tačiau programos pilnam įgyvendinimui, jau dabar trūksta lėšų. Edukaciniuose susitikimuose vaikai mokosi lietuvių kalbos, istorijos, viešojo kalbėjimo, skaitymo. Mažiausi draugystės klube šoka, dainuoja, žaidžia, klausosi pasakų, jas analizuoja, turtina žodyną.


Tuo tarpu 42 (12 - 17 m.) KODO GŽR-2021 dalyviai dvylika trečiadienio vakarų, po dvi valandas skiria virtualiems susitikimams, kurių metu užmezgami ne tik nauji bendruomeniškumo santykiai, tobulinami socialiniai įgūdžiai, bet ypatingas dėmesys skiriamas identiteto unikalumo paieškoms, pilietiškumo skatinimui. Šiame projekte savo gyvenimiškomis patirtimis, motyvacija dalinosi gausa svečių, pvz., gamtos fotografas Marius Čepulis, istorikai ir gidai Deimantas Ramanauskas, Marius Tavoras, keliautojai Aurimas Valujavičius, Saulius Vizbaras, Amerikos jaunimo pirmininkė Marija Čyvas, svečiai iš Venesuelos lietuvių bendruomenės, Misijos Sibiras dalyviai, aplinkosaugininkai, muzikantai, etnologai ir kt.


Tai, kad šios programos reikalingos, liudija aukštas - 95% edukacijų lankomumas, vaikų atliktos namų darbų užduotys, tėvų ir vaikų atsiliepimai.

Štai tokioms veikloms rengiamas virtualus lietuvių atlikėjų PARAMOS koncertas, kurio metu surinktos lėšos leis tęsti pradėtą misiją, sudarys sąlygas lietuviams vaikams pajusti lietuviškos mokyklos skonį, kurs motyvaciją nenustoti kalbėti viena pačių seniausių kalbų, skatins domėtis protėvių istorija, suvokti ir gilintis į savo tapatybę.


Lituanistinė ugdymo studija "Jūra", Portsmouth, 2019

Didžiosios Britanijos lietuvių bendruomenės pietų pakrantėje įkūrėja ir pagrindinė “Laisvės pavasario” organizatorė Gintarė Ulevičiūtė be galo džiaugiasi, kad į kvietimą prisijungti prie šios savanoriškos tautinės iniciatyvos - paramos koncerto - prisijungė visas būrys tiek Jungtinėje Karalystėje, tiek Lietuvoje gyvenančių dainininkų, meno grupių vadovų, aktyviai tautiškumą puoselėjančių visuomenės veikėjų.

Atlikėja Alna Music, Laisvės pavasaris 2019. Nuotr. aut. Tortoise media

Renginyje dalyvaus ir lituanistinį užsienio švietimą remianti pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė, taip pat Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės pirmininkė Alvija Černiauskaitė, Seimo narė Dalia Asanavičiūtė. Šis koncertas skirtas visiems pasaulio lietuviams, kuriems rūpi ateities kartų tautiškumo išsaugojimas, lietuviško identiteto plėtra ir puoselėjimas. Į renginį taip pat kviečiami visi, kurie mėgsta gerą muziką ir yra pasiilgę kokybiško lietuviško renginio. Prie šio lietuviškumo festivalio gali drąsiai jungtis ir lietuvių draugai užsieniečiai - juk gera muzika yra suprantama visame pasaulyje. Tad labai laukiam TAVĘS prisijungusio prie Facebook live renginio jau šį šeštadienį, kovo 20 d. 18.45val. Jungtinės Karalystės laiku arba 20:45 val. Lietuvos laiku. Tik būdami kartu mes galime keisti gyvenimus tų, kurie formuoja mūsų tautos ateitį.


Bendruomenės veiklą ir koncerto idėją palaikyti galite siųsdami auką per:

BANKĄ Lloyds bank; Lithuanian Community of South Coast, sort code 30-96-26, Account number - 47109460

arba naudodamiesi PAYPAL aukojimo nuoroda.

Mums jūsų parama nepaprastai svarbi.


464 peržiūros0 komentarų

Comments


bottom of page