top of page
  • Writer's pictureAlvyda

Tautiška giesmė ir Mindaugo karūnavimo diena Portsmouth

Atnaujinta: 2019-10-11


Lituanistinės studijos "Jūra" mokytojos ir stovyklos "Gintarėliai" vadovės Simona, Viktorija ir Gintarė

Lietuva, Tėvyne mūsų, Tu didvyrių žeme, Iš praeities Tavo sūnūs Te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina Vien takais dorybės, Tegul dirba Tavo nadai Ir žmonių gėrybei.

Tegul saulė Lietuvoj Tamsumas prašalina, Ir šviesa, ir tiesa Mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos Dega mūsų širdyse, Vardan tos Lietuvos Vienybė težydi!


Vincas Kudirka


Himno istorija:


Vincas Kudirka šį kūrinį parašė ir paskelbė literatūros, politikos ir mokslo dvimėnesiniame laikraštyje „Varpas“ 1988 m. lapkričio-gruodžio mėn. Nr. 6. Nuo tada „Tautiška giesmė“ buvo giedama lietuviškuose vakarėliuose, pirmą kartą oficialiai sugiedotas Miko Petrausko vadovaujamo choro 1950 m. Birželio 6 d. Didžiojo Vilniaus seimo išvakarių koncerte Vilniuje, nuo 1917 m. giedota viešose politinėse demonstracijose, susirinkimuose ir suvažiavimuose. 1917 – 1918 m. kūrinio žodžius ir muziką buvo siūlyta pakeisti, tačiau 1919 m. „Tautiška giesmė“ patvirtinta Lietuvos himnu.

1940m., po sovietinės okupacijos, himnas buvo uždraustas, vietoj jo buvo atliekamas “Internacionalas“ tačiau 1944 m. „Tautiška giesmė” buvo atkurta kaip Lietuvos SSR himnas. 1950 m. sukūrus naująjį LSSR himną, už „Tautiškos giesmės“ atlikimą buvo persekiojama ir baudžiama. Nepaisant to, himnas buvo giedamas nedideliuose susibūrimuose, viešai skambėjo 1956 m. Vėlinių ivykių metu Kaune, apie 1977 m. per Jonines Kernavėje, 1987 m. mitinge prie Adomo Mickevičiaus paminklo. 1988 m. prieš atkuriant Lietuvos nepriklausomybę, himnu vėl tapo „Tautiška giesmė“.Mūsų daug ir mes jėga!!!

Jau dešimtmetį gyva tradicija Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, liepos 6-ją, paminėti giedant Tautišką giesmę. Šis minėjimas, jau nebe pirmus metus, persikelia ant jūros kranto ir Portsmouth’o mieste.


Lietuvaitė Monika, studijos "Jūra" mokinė

Čia plevėsavo Lietuvos trispalvės ir LR vėliava su Vyčiu, Lituanistinės ugdymo studijos "Jūra" mokytojos ir vaikai puošėsi tautiniais drabužiais, svečiai lietuviška atributika. Drauge buvo giedama „Tautiška giesmė“ ir „karūnuojamas Mindaugas“.

Valstybės dieną vieningai giedama Tautiška giesmė buvo įrodymas, jog mes didžiuojamės būdami Lietuvos valstybės dalimi. Įsitraukėme visi, nesvarbu, kad ir kaip toli mes esame nuo Lietuvos - širdimi ir mintimis mes visada kartu. Lietuviai į pajūrį būrėsi iš Portsmouth, Basingstoke, Hayling Island, Gosport, Fareham ir Bognor Regis miestų. Bendras tikslas mus ir vėl subūrė į gražų ir didelį būrį. Didelio dėmesio ir šypsenų sulaukėme ir iš pajūrio poilsiautojų, kurie kartu mėgavosi lietuvių kūrenamo laužo šiluma, mus fotografavo, atpažino mūsų trispalvę.Nors ponas Graham ir nebegyvena Portsmouth, kartu su žmona,turėdami galimybę visada apsilanko mūsų bendruomenės susibūrimuose, arba palaiko iš toli.

Be galo širdį glosto Anglijos piliečių, bendruomenės draugų palaikymas. Pernai metais, renginio "Holiday at home" metu, pristatydami Lietuvą renginio dalyviams, kartu giedojome ir Tautišką giesmę. Šiais metais Graham ir Janet Power, mums atsiuntė nuotraukas ir video, kaip įsigiję Lietuvos vėliavą, išsaugoję giesmės tekstą, tuo pačiu metu Doncaster mieste gieda su mumis Tautišką giesmę. Tradicija tapo - giesmę giedoti ir stovyklos metu po rytinės mankštos, bei per mokslo metus, kaip atsisveikinimą po pamokų. Kai kurios mamos himną gieda mažiesiems, jų pageidavimu ir vakarais kaip lopšinę. Tai nuostabu, mes tikrai einame tinkamu keliu !!!

Vakaro KARALIUS

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena. Šią dieną 1253 m. buvo karūnuotas pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius. Švenčiama nuo 1991m. Nepamiršome karūnuoti ir mūsų bendruomenės Mindaugo. Iš pajūryje augančių žolynų moterys skynė gėles, pynė vainiką, visa bendruomenė „karūnavo Mindaugą“. Kukli, bet tokia jauki ceremonija buvo didelė staigmena Mindaugui, šypsenų veiduose neslėpė nei vienas ir visi garsiai plojo.

Nuoširdžiai sakome AČIŪ visiems susirinkusiems, buvo gera Jus tokius gražius matyti!


144 peržiūros0 komentarų

コメント


bottom of page