top of page
  • Writer's pictureLCSC

PASKELBTA REGISTRACIJA Į LYDERIŲ STOVYKLĄ KODAS GŽR-2022

Stovykloje "Gintarėliai" vienodų metų nėra! Mums patinka keistis, tobulėti ir augti, kartu su stovyklautojais!

Pandemijos akivaizdoje Anglijoje gimęs unikalus lyderystės projektas 2021 m. apdovanojo 39 lietuvių jaunuolius John Muir Discovery Award apdovanojimais ir skaitmeniniais įgūdžių ženkliukais. Čia prasidėjo jaunimo tobulėjimo kelias, nuo naujų pažinčių, lyderystės įprasminimas savanorystėje, iki JK lietuvių jaunimo diasporos klubas "Gintarėliai" susikūrimo.

Stovykla vyksta žiemos atostogų metu, 2022 m. vasario 20 - 25 dienomis, jaunimo namuose netoli Brightono miesto.
Norint dalyvauti stovykloje, būtina užpildyti paraišką, o atrankos būdu bus paskirtos vietos. Aplikuoti gali visi 8 - 24 m. lietuvių kilmės vaikai ir jaunuoliai.

Lydersytės stovyklą sudaro:

Edukacinė dalis - lektorių paskaitos, atvejų analizės, praktinės veiklos, individualios ir grupinės dirbtuvės, iššūkiai.

Pramoginė dalis - komandiniai žaidimai, sporto užsiėmimai, kino naktys, žygiai, ekskursijos, gitaros vakaras prie laužo, žvaigždių stebėjimas ir pan.

Stovyklautojų dienos ekskursija į Seaford.
II pakopos programos dalyviai apdovanoti II lygio Explorer pažymėjimais.

KODAS GŽR lyderystės programa skatina siekti tikslo, tobulėti, nepasiduoduoti sunkumams, atrasti ryšį su gamta, daryti pokyčius ir dalintis informacija. Dalyvaujant programoje dalyviai turės perspektyvas ugdyti skirtingus lyderystės tipus:

· Asmeninės lyderystės,

· Organizacinės lyderystės,

· Profesinės lyderystės,

· Bendruomenės lyderystės.


Ilgalaikėje perspektyvoje dalyviai turi galimybę dalyvauti trijų etapų programoje, įpasminančioje visus lyderystės tipus. Taip atveriamos galimybės ne tik tobulėti, bet ir įgyti JK nacionaliniu lygmeniu pripažintus John Muir Discovery Award, Explorer Award ir Conserve Award diplomus. Tai apdovanojimas praturtinantis jaunuolių gyvenimo aprašymus, demonstruojantis jų įsitraukimą į įvairaus pobūdžio veiklas gamtoje, atsakomybės lygį, gyvenimiškų ir darbo įgūdžių siekiamumą. Award lygio apdovanojimai suteikia geresnes stojimo perspektyvas į aukštąsias ir universitetines mokyklas, ieškantis darbo.

LYDERYSTĖS PROGRAMOJE - AUGINAMA ASMENYBĖ.

PASITIKĖJIMAS SAVIMI. Užsiėmimų metu analizuosime save ir aplinką, kuri mums daro įtaką. Drauge su istorikais nagrinėsime lietuvišką tapatybę bei sėkmingus lyderystės atvejus. Analizuosime savo išskirtinumą, vertybes, kultūrą.

Mokysimės identifikuoti toksišką aplinką. Nagrinėsime kokią įtaką mums daro nuomonės formuotojai, draugai ir aplinkiniai? Kaip nepaskęsti minioje ir tapti sėkminga asmenybe?

VIEŠASIS KALBĖJIMAS. Dirbtuvių metu išbandysime ar lengva kalbėti apie save viešai, ar mokame prisistatyti, ar gebame išeiti iš komforto zonos ir apginti savo nuomonę, o kaip iškelti idėją? Kas yra kritika ir ko mes iš jos galime pasisemti?

KOMANDINIS DARBAS. Tai subalansuoti edukaciniai, kūrybiniai ir aktyvaus laisvalaikio gamtoje užsiėmimai. Aiškinsimės, kaip siekti komandinės sėkmės? Kas yra komandinė atsakomybė? Kokia komanda yra stipri ir kokia - silpna?

RŪPINIMASIS SAVIMI. Tiek vaikui, paaugliui, tiek suaugusiam ypatingai svarbu gebėti pasirūpinti savo emocine ir psichine gerove. Gebėti valdyti stresines situaciijas, mokėti atsipalaiduoti, atrasti laiko sau, poilsiui, domėtis sveikais gyvenimo būdais, daugiau laiko praleisti gamtoje.

TIKSLO SIEKIMAS. Ilgalaikėje mokymų programa sudaryta iš trijų pagrindinių pakopų, kuriose sudarytos sąlygos atsiskleisti asmeninei, organizacinei, profesinei ir bendruomenės lyderystei. Visos programos metu, dalyviai turės galimybę dalyvauti neformalaus ugdymo dirbtuvėse, diskusijose, įgūdžių lavinimo iniciatyvose, ekskursijose, prisijungs savanorystėje, renginiuose ir stovyklose, taip įprasmindami savo lyderystę bendruomenėje.

1-as etapas – siekiama Atradėjo apdovanojimo (John Muir Discovery Award), dalyvaujant Kodas GŽR jaunimo lyderystės stovykloje, kurios programą sudaro ne mažiau nei 25 val. mokymų. Stovykla kiekvienais metais kinta, todėl apdovanojimą galima įgyti ne vieną kartą.

2-as etapas – sulaukus 15 - os metų siekiama Tyrėjo apdovanojimo (John Muir Explorer Award), aktyviai įsitraukus į savanorystę lietuvių šeimų ar vaikų vasaros stovyklose “Gintarėliai”, užtikrinant ne mažesnį nei 40 val. aktyvų dalyvavimą.

3– ias etapas - siekiama išsaugotojo apdovanojimo (John Muir Conserve award) tapus JK lietuvių jaunimo diasporos klubo “Gintarėliai” nariu ir aktyviai įstraukus į klubo, bei stovyklų veiklas. Programos trukmė ne mažiau nei 6 mėn.


Nauda jaunimui:

· Kryptingas laisvalaikio užimtumas;

· Laikas praleidžiamas gamtoje;

· Naujos pažintys;

· Lyderyste pagrįstų gebėjimų lavinimas;

· Padidėjęs pasitikėjimas savimi;

· Motyvacija ir tikslingumas;

· Pažintis su kitomis JK ir Lietuvos organizacijų nariais;

· Galimybė keliauti, susipažinti su pasaulio lietuvių jaunimu.


347 peržiūros0 komentarų

Комментарии


bottom of page