top of page
School Supplies
jura logo.jpg

Lituanistinės mokyklos

  • Darbo patirtis nuo 2015 m. mokant užsienio lietuvių vaikus: lietuvių kalbos, kultūros, istorijos ir tradicijų. 

  • Individualizuotos ugdymas, atsižvelgiant į mokinio ir tėvų poreikius.

  • Profesionalūs mokytojai.

  • Pamokos organizuojamos kontaktiniu ir nuotoliniu būdu.

  • Padedame integracijai grįžtantiems mokytis į Lietuvą.

  • Mokiniai registruojami Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokinių registre. 

  • Dirbame pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintą lituanistinio švietimo programą.

  • Organizuojame vaikų ir šeimų stovyklas, išvykas, konkursus, renginius.

Original.png
ŠMSM logotipas.png
bottom of page